Konkurs na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną”

Już po raz kolejny Parafia Lipiany i Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury są organizatorami konkursu na najpiękniejszą palmę Wielkanocną. Jury w składzie: Dorota Mazur, Artur Chromy, Dorota Szendlermajer, Aneta Cech, Judyta Kipieć dokonała oceny palm biorąc pod uwagę:

-wysokość palm,

- estetykę wykonania,

- wykorzystanie naturalnych materiałów,

- wiek osoby przygotowującej palmę.

Ogółem wpłynęło 25 prac (palm)

Palmą szczególnie nagrodzoną była palma wykonana przez Mateusza Żurakowskiego

i Jakuba Cecha. Zostały zachowane wszystkie kryteria ocen.

Nagrody ufundowane zostały przez księdza proboszcza Jana Szczepańczyka

i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach.