Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze PZER i J Oddział Rejonowy

22 kwietnia 2008 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Lipianach.

Wykaz osób do Wyróżnień z okazji zakończenia kadencji Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipianach.

1. Nikodem Sołtysiak - Członek Prezydium
- V-ce Przewod. O/R w Lipianach.

2. Franciszek Szułczyński - Członek Prezydium
- V-ce Przewod. O/R w Lipianach.

3. Krystyna Papaj - Członek Prezydium, Sekretarz O/R
w Lipianach

4. Maria Wypych - Członek Prezydium, Skarbnik O/R w Lipianach.

5. Eugeniusz Mazur - Członek Zarządu O/R w Lipianach.

6. Wacław Struszczak - Członek Zarządu O/R w Lipianach.

7. Krystyna Malicka - Członek Zarządu O/R w Lipianach.

8. Stanisława Nowaczek - Członek Zarządu O/R w Lipianach.

9. Izabela Muzyk - Członek Zarządu O/R w Lipianach.

10. Kazimierz Majówka - Członek Zarządu O/R w Lipianach.

11. Krystyna Sobczak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej O/R w Lipianach.

12. Krystyna Gołębiowska - Członek Komisji Rewizyjnej O/R w Lipianach.

13. Tadeusz Szabatowski - Członek Komisji Rewizyjnej O/R w Lipianach.

Protokół Komisji Porozumiewawczej

Komisja Porozumiewawcza wybrana w dniu 22.04.2008 r. na Walnym Zebraniu Członków w Lipianach ukonstytuowała się następujšco:

1. Przewodniczący - Maria Wypych

2. Sekretarz - Krystyna Malicka

3. Członkowie - Franciszek Szułczyński

Komisja po rozważeniu zasadności zgłoszeń proponuje następująceosoby jako kandydatów na członków Zarządu:

1. Przewodnicząca - Danuta Japał

2. V-ce Przewodniczący - Stanisław Resiak

3. II V-ce Przewodniczący - Ludwik

4. Sekretarz - Krystyna Papaj

5. Skarbnik - Maria Wypych

6. Członek Zarządu - Wacław Struszczak

7. Członek Zarządu - Krystyna Gołębiowska

8. Członek Zarządu - Nikodem Sołtysiak

9. Członek Zarządu - Izabela Muzyk

Na członków Rejonowej Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodnicząca - Zofia Fałda

2. Członek Komisji - Zbigniew Hawryluk

3. Członek Komisji - Aleksander Kaniewski

Na delegatów na Zjazd:

1. Maria Wypych

2. Krystyna Papaj

Fragment sprawozdania ustępującego Zarządu O/R Lecha St. Robakowskiego.

" […] Proszę Państwa - jakże strasznie niewdzięczna przypadła mi rola samooceny oraz mych najbliższych koleżanek i kolegów, z którymi przez te wiele lat realizowaliśmy programy przez Was i dla Was tworzone. Byłbym niewdzięcznikiem gdybym nie wspomniał o wspólnym ogromnym zaangażowaniu i wielkim poświęceniu wobec każdego hasła - wycieczki, imprezy czy spotkania., wobec doli czy niedoli osoby potrzebującej wsparcia materialnego czy psychicznego. Wszędzie tam był ktoś z nas, każdemu było po drodze podjąć zleconą powinność. Dziękuję Wam za Waszą postawę, Waszą lojalność wobec Związku. To nam się udało, to stało się moim społecznym spełnieniem. Taka jest generalnie moja ocena tych, którzy dotrwali i tych, których już nie ma wśród nas. Wam drodzy Przyjaciele składam serdeczne podziękowanie za wszystko a głównie za koleżeństwo i przyjaźń!.....”

"Rym czasu - to życie, które niepostrzeżenie i bezpowrotnie przemija”

Lech St. Robakowski - O kadencji