Sprawozdanie i wybory u seniorów

29 listopada w sali widowiskowej Domu Kultury w Lipianach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Seniora działającego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury za okres działalności w latach 2014 do 2018. Po powitaniu przez prowadzącą spotkanie Dorotę Mazur zebranych, wśród nich burmistrza Lipian Bartłomieja Królikowskiego, przewodniczącą Rady Miejskiej Martę Ciszewską, Aleksandrę Hawryluk kierownika przychodni w Lipianach, prezes Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów w Lipianach Panią Danutę Japoł, przewodnicząca Klubu Seniora Janina Śniegula przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu w okresie sprawozdawczym. Przez Ostatnie 4 lata zarząd Klubu Seniora pracował w składzie: przewodnicząca Janina Śniegula, zastępca - sekretarz Halina Idzińska-Szczęśniak, członkowie: Zofia Piróg, Helena Werda, Helena Nawrocka. Do składu władz Klubu Seniora w trakcie kadencji powołane zostały Bronisława Mandes, Anna Szczepkowska oraz Henryka Karlińska. Panie Bronisława Mandel oraz Anna Szczepkowska, opiekunem Klubu Seniora z ramienia Domu Kultury była Dorota Mazur. Przed rozpoczęciem procedury wyboru nowego zarządu padła propozycja by zarząd Klubu Seniora na kolejną kadencję, w uznaniu za 4 letnią prace na rzecz seniorów, wybrać w składzie dotychczasowym. Propozycja została przez członków Klubu przyjęta i przegłosowana. Tym samym, kolejne 4 lata zarząd Klubu Seniora działający w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach pracować będzie w składzie: przewodnicząca Janina Śniegula, zastępca Halina Zdzińska – Szczęśniak, członkinie: Zofia Piróg, Helena Werda, Bronisława Mandes, Anna Szczepkowska, opiekunem pozostaje Dorota Mazur. Gratuluję zarządowi i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz seniorów z Lipian złożył burmistrz Bartłomiej Królikowski i przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipianach Marta Ciszewska. Na zakończenie sprawozdawczego i wyborczego spotkania artystyczny popis dał zespół Swojacy pod kierownictwem Elżbiety Cichackiej.