Umowa na pierwsze Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej na obszarze LGD „Lidera Pojezierza”

W środę 6 marca br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach w obecności Burmistrza Lipian Bartłomieja Królikowskiego, Wiceburmistrz Lipian Anna Hackiewicz Gębska, Przewodniczącego Komisji Oświaty  Bogdan Sawa oraz Prezesa Lidera Pojezierza Krzysztofa Szabatowskiego podpisana została pierwsza umowa na realizację projektu „Lidera Pojezierza” LGD w ramach funduszy PROW 2014-2020 dla podmiotów wychodzących z inicjatywą utworzenia i prowadzenia CePLów czyli Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej. Jeden z 13 projektów będzie realizowany w Lipianach przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. W imieniu MGOK w Lipianach umowę podpisał Dyrektor Ryszard Tański.

„Celem projektu będzie wspieranie rozwoju mikro i malej przedsiębiorczości poprzez działania doradcze, warsztatowe i Informacyjne. Działania te wsparte będą fachową wiedzą pracowników MGOK, Urzędu Miejskiego w Lipianach, instytucji wspomagających biznes i partnerów projektu. Centra Przedsiębiorczości Lokalnej będą wspierać mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza” w tym oczywiście mieszkańców z gminy Lipiany w podjęciu swojej indywidualnej drogi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak nie tylko zadaniem CEPli będzie pomoc przyszłym przedsiębiorcom, ale również inspirowanie i aktywizowanie środowiska aktywnych mieszkańców gminy Lipiany. Odkrywanie ich talentów, rozpalanie i pobudzanie ich kreatywności. Dlatego działalność Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej musi nosić znamiona profesjonalizmu, a zaangażowane w doradztwo i organizację szkoleń oraz warsztatów zajęciowych będą musiały odbywać się na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie działać CPL w Lipianach”– powiedział podczas podpisania umowy na realizację projektu wiceprezes urzędujący Lidera Pojezierza Ireneusz Kostka

„W ramach projektu za kwotę blisko 25 tysięcy złotych zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, będzie ono służyć do prowadzenia zaplanowanych szkoleń i warsztatów komputerowych, oprogramowania graficznego, obsługi prostego oprogramowania fakturującego dla małych firm, szkolenia i warsztaty w zakresie przygotowania i rozliczania projektów unijnych, warsztaty w zakresie procedur i obowiązków przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą, warsztaty na temat sposobów reklamy i jej skuteczności w środowisku małych miejscowości i wiele innych służących rozwojowi przedsiębiorczości. Cieszę się bardzo, że taki projekt jest przez Lidera Realizowany, bez pomocy udzielonej nam w ramach projektu trudno byłoby nam wspierać mieszkańców w ich aktywności gospodarczej i społecznej”– powiedział dyrektor Domu Kultury Ryszard Tański

              Projekt realizowany jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

Michał Jura

Kierownik CPL w Lipianach

Umowa na pierwsze Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej na obszarze LGD „Lidera Pojezierza”
Umowa na pierwsze Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej na obszarze LGD „Lidera Pojezierza”
Umowa na pierwsze Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej na obszarze LGD „Lidera Pojezierza”