Flaga UE - www.mgoklipiany.pl

Sektorowy Program Operacyjny - www.mgoklipiany.pl

Remont i przebudowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w programie
Sektorowy Program  Operacyjny.