Gminne Centrum Informacji już czynne

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach zaprasza do skorzystania z usług szkoleniowo – warsztatowych w nowo utworzonym Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w budynku MGOK przy Pl. Im. Huberta Dzikowskiego 1, 74-240 Lipiany.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Gminne Centrum Informacji już czynne