OGŁOSZENIE - WYCINKA DRZEW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach zaprasza do składania oferty cenowej na zakup drewna gat. Olcha szt. 2 (posusz całkowity pni i konarów drzew) obwód pnia na wysokości 1,3m 140 i 130 cm. Drzewo rośnie na terenie za MGOK.

Zainteresowani winni złożyć ofertę na piśmie w sekretariacie MGOK w Lipianach do 8 kwietnia 2013r. (poniedziałek) włącznie - do godziny 14.00.

Na kopercie proszę napisać „dot. zakupu drewna”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2013r. o godz. 14.15. w MGOK.

W ofercie należy podać kwotę brutto za całość drewna do pozysku.

Kryterium oceny ofert jest najwyższa cena.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana stosowna umowa. Termin wycinki wszystkich drzew do 30 kwietnia 2013r.

Konkurs na Palmę Wielkanocną

 

Święta Wielkanocne poprzedza Niedziela Palmowa. Tradycją tej wyjątkowej niedzieli stał się konkurs na palmę wielkanocną. W tym roku palm było niewiele, prawdopodobnie przyczyną niskiej frekwencji była mroźna pogoda. Uczestnicy konkursu wnieśli palmy do Kościoła w uroczystej procesji.

Za najpiękniejszą, jury uznało palmę wykonaną przez Rafała Maruszczaka. Drugie miejsce zajęła palma wykonana przez dzieci ze świetlicy w Batowie, a trzecie miejsce „wyplotła” sobie Daria Zielińska. Po odebraniu nagród ufundowanych przez Burmistrza Lipian i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, uczestnicy pozostawili palmy na ołtarzu.

Julia Jugowicz

Z życia MGOK

 

Z ŻYCIA DOMU KULTURY

 

Dom kultury to miejsce, gdzie można wspaniale spędzać wolny czas. Mamy tu mnóstwo kreatywnych zajęć nie tylko dla dzieci i młodzieży, również seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora i zespole śpiewaczym „ Swojaki” nigdy się tu nie nudzą.

            Sekcje tematyczne zajmują się szeroko pojętą edukacją dzieci i młodzieży. Można się u nas nauczyć podstaw- jakże ważnej- sztuki kulinarnej. W ramach tej sekcji, prowadzonej przez Dorotę Mazur, dzieci piekły wielkanocne babeczki, które z pewnością będą zdobiły koszyczki ze święconką.

Światowy Dzień Inwalidy

19 marca, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyła się, zorganizowana przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Hasłem tegorocznych obchodów było „Wspierajmy osoby niepełnosprawne w aktywnej integracji społecznej”. Zaproszonymi gośćmi byli: burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Kowalczyk, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Łapczyńska oraz kierownik Przychodni Rejonowej Aleksandra Hawryluk. Po krótkim wystąpieniu przewodniczącej PZERiI Danuty Japoł, głos zabrał burmistrz Lipian, który złożył życzenia wszystkim zgromadzonym. Spotkanie uatrakcyjniły swoimi występami dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka przygotowane przez panie: Annę Demnyk, Renatę Kostkiewicz oraz Małgorzatę Młodojewską.

Zajączek 2013

Zajączek 2013

Dzień kobiet 2013

 

Dzień 8 marca tradycyjnie jest obchodzony jako Dzień Kobiet. Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni powinni wręczać kobietom upominki. W PRL-u takimi szablonowymi prezentami były goździk i rajstopy. Czasy nieco się zmieniły, ale w domu kultury w Lipianach Klub Seniora tradycję pielęgnuje. Z pomocą pana burmistrza oraz dyrektora MGOK w tym dniu zaprosiliśmy wszystkie panie na ,,Babską Biesiadę ze Swojakami”. Życzenia i kwiaty dla wszystkich pań  na ręce przewodniczącej Klubu Seniora pani Janiny Śnieguli i instruktor  zespołu śpiewaczego ,, Swojaki” pani Elżbiety Cichackiej złożyli burmistrz Lipian pan Krzysztof Boguszewski oraz przewodniczący Rady Miasta pan Adrian Kowalczyk. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni bawili się wesoło.

Dorota Mazur

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapraszamy

Zapraszamy

Zabawa karnawałowa

Karnawał to czas zabaw i wielkich balów. Trwa od Święta Trzech Króli do Środy Popielcowej. Nie zapomina o tym nigdy Klub Seniora przy MGOK w Lipianach. Zabawy organizowane przez seniorów cieszą się wielkim powodzeniem nie tylko wśród członków klubu. Tak też było w tym roku. Po raz drugi w tym karnawale na balu było więcej chętnych niż miejsc. Atrakcje takie jak taniec z kotylionem stali bywalcy znają, a  młodszemu okoleniu zdziwienie  i rozbawienie malowało się na twarzach.

Subskrybuje zawartość