III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

Zajączek 2011

Zajączek 2011

Palma Wielkanocna 2011

Palma Wielkanocna 2011

Dzień Kobiet 2011

Dzień Kobiet 2011

PRZETARG NA GASTRONOMIE

 

OGŁOSZENIE

 

            Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach ogłasza ustny, otwarty przetarg na prowadzenie obsługi gastronomicznej oraz sprzedaż piwa (wyłączność) podczas Wojewódzkich Spotkań ze Współczesną Sztuką Ludową 2011” (dawniej Wojewódzki Przegląd Muzycznych Zespołów Folklorystycznych, który odbędzie się w dniach 18 - 19 czerwca 2011r.

           

Ferie Zimowe 2010

Ferie Zimowe 2010

WIGILIA 2010

 

„Do Wigilii czas zasiadać, więc potrawy już układa gospodyni w kolejności by wieczerzą móc ugościć”

Coroczne spotkanie Wigilijne organizowane przez pana burmistrza Krzysztofa Boguszewskiego, MGOK w Lipianach z pomocą Klubu Seniora oraz wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym roku również przy wigilijnym stole spotkali się mieszkańcy Lipian, władze miasta oraz księża. Nie zabrakło opłatka i serdecznych życzeń, które wszyscy sobie składali.

W gronie przyjaciół i bywalców Domu Kultury obejrzeliśmy jasełkowy występ dzieci z grupy teatralnej „DEMOLKA” oraz wspólne kolędowanie z chórem „SWOJAKI”

Szczególne podziękowanie składamy:

p. Józefie Adamskiej, p. Teresie Ciszewskiej, p. Danucie Konopka, p. Zofii Fauda, p. Krystynie Czak, które pomogły paniom z klubu seniora.

RUCH ROZWIJAJĄCY WG METODY WERONIKI SHERBORNE

 

Zajęcia prowadzone przez p. Wiesławę Duch

Lista potrzeb człowieka, których realizacja jest możliwa poprzez metodę Ruchu Rozwijającego:

- poczucia bezpieczeństwa, rozluźnienia, rozładowania napięcia,

- „dawania” i „brania”,

- akceptacji samego siebie,

- poczucia siły i własnej wartości, bliskiego kontaktu z innymi ludźmi,

- poczucia własnej energii,

- satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym,

- mobilizacji do pokonywania trudności,

- do sprawdzania się w trudnej sytuacji,

- odkrywania własnych możliwości,

- odczucia energii własnej i energii drugiego człowieka,

- zaufania do siebie i innych,

- doznawania przyjemności, radości, zabawy, więzi z grupą, akceptacji swojego ciała,

- spontaniczności, pewności siebie, poczucia partnerstwa.

Subskrybuje zawartość