WIGILIA 2010

 

„Do Wigilii czas zasiadać, więc potrawy już układa gospodyni w kolejności by wieczerzą móc ugościć”

Coroczne spotkanie Wigilijne organizowane przez pana burmistrza Krzysztofa Boguszewskiego, MGOK w Lipianach z pomocą Klubu Seniora oraz wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym roku również przy wigilijnym stole spotkali się mieszkańcy Lipian, władze miasta oraz księża. Nie zabrakło opłatka i serdecznych życzeń, które wszyscy sobie składali.

W gronie przyjaciół i bywalców Domu Kultury obejrzeliśmy jasełkowy występ dzieci z grupy teatralnej „DEMOLKA” oraz wspólne kolędowanie z chórem „SWOJAKI”

Szczególne podziękowanie składamy:

p. Józefie Adamskiej, p. Teresie Ciszewskiej, p. Danucie Konopka, p. Zofii Fauda, p. Krystynie Czak, które pomogły paniom z klubu seniora.

RUCH ROZWIJAJĄCY WG METODY WERONIKI SHERBORNE

 

Zajęcia prowadzone przez p. Wiesławę Duch

Lista potrzeb człowieka, których realizacja jest możliwa poprzez metodę Ruchu Rozwijającego:

- poczucia bezpieczeństwa, rozluźnienia, rozładowania napięcia,

- „dawania” i „brania”,

- akceptacji samego siebie,

- poczucia siły i własnej wartości, bliskiego kontaktu z innymi ludźmi,

- poczucia własnej energii,

- satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym,

- mobilizacji do pokonywania trudności,

- do sprawdzania się w trudnej sytuacji,

- odkrywania własnych możliwości,

- odczucia energii własnej i energii drugiego człowieka,

- zaufania do siebie i innych,

- doznawania przyjemności, radości, zabawy, więzi z grupą, akceptacji swojego ciała,

- spontaniczności, pewności siebie, poczucia partnerstwa.

Mikołaj 2010

Mikołaj 2010

14. listopada – Światowy Dzień Seniora

 

Dni tego rodzaju zyskują sobie coraz większą popularność, a wkrótce będą się cieszyły coraz to większym powodzeniem , ze względu na proces starzenia się społeczeństwa.

Z tej okazji jeszcze raz składam seniorom najlepsze życzenia, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności aby zawsze zachowywali pogodę ducha i mieli uśmiech na twarzy.

                                                             Opiekun Klubu Seniora

                             Dorota Mazur

szkoła tańca

szkoła tańca

Biesiada

Biesiada

Spotkanie z Anną Gliszczyńską

Spotkanie z Anną Gliszczyńską

Zajęcia z NORDIC WALKING

Zajęcia z NORDIC WALKING

Przetarg na przeprowadzenie zabawy sylwestrowej

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach ogłasza

ustny, nieograniczony przetarg na wynajem pomieszczeń

i wyposażenia MGOK na przeprowadzenie zabawy sylwestrowej.

Przetarg odbędzie się 05.10.2010 roku (wtorek)

o godzinie 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

w Lipianach, ul. Okrzei 5, 74-240 Lipiany

Na wszelkie pytania odpowie Dorota Mazur tel. 091 564 10 91

Turniej miast Lipiany - Wietzendorf - fotorelacja

Subskrybuje zawartość