Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze PZER i J Oddział Rejonowy

22 kwietnia 2008 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Lipianach.

Wykaz osób do Wyróżnień z okazji zakończenia kadencji Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipianach.

1. Nikodem Sołtysiak - Członek Prezydium
- V-ce Przewod. O/R w Lipianach.

2. Franciszek Szułczyński - Członek Prezydium
- V-ce Przewod. O/R w Lipianach.

Bal Charytatywny

19 kwietnia 2008r. w MGOK Lipiany odbył się bal zorganizowany przez Klub Seniora. Bal połączony był z akcją charytatywną. Dochód z aukcji, na której wystawione zostały prace wykonane przez panią Janinę Śniegulę, przeznaczony będzie na cele potrzebujących z naszej gminy.
Gości zabawiał zespół "Jantar" z Pyrzyc a o poczęstunek zadbały panie z Klubu Seniora.
W zabawie uczestniczyło ok. 60 osób.

Zajączek Wielkanocny

Tegoroczny „Zajączek” odbył się później niż to planowaliśmy. Ze względu na brak wiosennej pogody, zabawa dla dzieci odbyła się 30 marca.
Przy amfiteatrze MGOK w Lipianach na dzieci czekało 120 jajeczek ukrytych w trawie. Do poszukiwań zaprosiliśmy dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Teren zabawy został podzielony na dwa sektory: sektor dla dzieci od 3 do 5 la i sektor dla dzieci od 6 do 7 lat.

Konkurs na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną”

Już po raz kolejny Parafia Lipiany i Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury są organizatorami konkursu na najpiękniejszą palmę Wielkanocną. Jury w składzie: Dorota Mazur, Artur Chromy, Dorota Szendlermajer, Aneta Cech, Judyta Kipieć dokonała oceny palm biorąc pod uwagę:

-wysokość palm,

- estetykę wykonania,

- wykorzystanie naturalnych materiałów,

- wiek osoby przygotowującej palmę.

Ogółem wpłynęło 25 prac (palm)

Przegląd pieśni Wielkopostnych

15 marca b.r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się I Przegląd Pieśni Wielkopostnych. Organizatorami spotkania byli nauczyciele Zespołu Szkół w Lipianach. Zaproszonych zostało kilkanaście zespołów z Chojny, Barlinka, Mostkowa, Czernic, Myśliborza, Pyrzyc, Łobza.

Skład jury :

Teresa Lener- wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipianach

Krzysztof Krzemień- dyrygent chóru „Vox Cordis,

Marek Przybylski- przewodniczący Rady Miejskiej

w Lipianach,

Międzynarodowy Dzień Inwalidy

14 marca w MGOK Lipiany odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Organizatorem był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipianach oraz burmistrz Lipian.Spotkanie prowadził Prezes O/R PZERiI W Lipianach pan Lech Robakowski.
Osoby, które w bieżącym roku ukończą 90 lat życia, otrzymały listy gratulacyjne i kwiaty.
Była to pani Ewa Jaworska i pan Adam Garewicz, za którego gratulacje odebrał syn Zdzisław.

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży

W MGOK Lipiany w godzinach od 10.00 do 13.00 prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży z gminy Lipiany, w zajęciach mogły uczestniczyć także dzieci z innych miast przebywające w Lipianach u rodzin. Za zgodą burmistrza zapewniliśmy dowozy dzieci z terenu wiejskiego gminy na zajęcia do Domu Kultury. Zorganizowaliśmy również śniadanie (drożdżówka, sok).

Zajęcia:

- eliminacje do MINI SZANSY NA SUKCES w trzech kategoriach wiekowych
3-7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat
- zajęcia w sekcji plastycznej
- zajęcia w sekcji komputerowej
- zajęcia w sekcji teatralnej
- zajęcia w sekcji wokalnej

Dzień Kobiet i 60-ta rocznica powstania Ligi Kobiet Polskich

W MGOK w Lipianach 8 marca odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobiet połączone z 60-tą rocznicą powstania Ligi Kobiet zorganizowane przez Klub Seniora, Ligę Kobiet Polskich oraz burmistrza Lipian. Zasłużone działaczki Ligi Kobiet otrzymały okolicznościowe statuetki z rąk burmistrza Lipian i przewodniczącego Rady Miejskiej.

Były to:

Anna Hancz i Wanda Sołtysiak - członkinie koła od 1950 roku,

Bronisława Szydło- członkini koła od 1964 roku,

Krystyna Czak-w kole LKP od 1971 roku,

Izabela Ziobrowska- w kole LKP od 1975 roku,

Helena Gołębiowska- w LKP od 1976 roku,

Dzień Babci i Dziadka

Dzieci biorące udział w zajęciach tanecznych w MGOK przygotowały na uroczystość Dnia Babci i Dziadka pokaz swoich umiejętności. Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć m.in. cha-chę, twista, walca angielskiego. Na koniec występu dzieci poprosiły gości do wspólnego tańca.Z zaproszeń rozdanych przez wnuki skorzystało ok. 100 osób.

Spotkanie Noworoczne

16 stycznia w MGOK Lipiany odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez burmistrza Lipian i przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipianach.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych woj. Zachodniopomorskiego, przedstawiciele firm z terenu Gminy Lipiany, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Na spotkaniu przedstawione zostały założenia na rok 2008.

Subskrybuje zawartość